29 March 2020 10:00 - 18:00 De Effenaar, Dommelstraat 2, 5611 CK Eindhoven, The Netherlands

Beste deelnemers en toeschouwers,

De drie Veiligheidsregio’s in Brabant hebben maatregelen genomen om de risico’s op verdere verspreiding van het Coronavirus in de provincie Noord-Brabant te beperken.

Een van de maatregelen betreft een verbod op alle evenementen met meer dan 100 deelnemers. Growth Dance Competition valt daar ook onder. De voorronde op 29 maart zal derhalve niet doorgaan.

Wat voor invloed heeft dit op de Finale?
In ons regelement staat vermeld dat teams minimaal mee moeten doen met 2 voorrondes om deel te kunnen nemen aan de Finale. Gezien de omstandigheden heeft de organisatie besloten om dit seizoen alle teams toe te laten tot de Finale, ongeacht het aantal wedstrijden waaraan is meegedaan.

Ik heb een ticket gekocht voor de voorronde op 29-03, wat nu?

Gekochte tickets voor de Voorronde op 29 Maart zullen geldig blijven voor de Finale op 7 Juni. Hiervoor hoef je zelf niets te doen. Jouw naam komt op een gastenlijst te staan, er wordt dan aan de deur gecontroleerd en toegang verleend tot het evenement.

We wensen eenieder veel gezondheid toe deze dagen, en hopen jullie op 7 juni te zien in de Effenaar tijdens de Finale!

Dear participants and attendees,

The three Safety Regions in Brabant have taken measures to limit the risk of further spread of the Corona virus in the province of North Brabant.

One of the measures is a ban on all events with more than 100 participants. Growth Dance Competition also falls under this. The preliminary round on March 29 will therefore not take place.

How will this affect the Final?

Our regulations state that teams must participate in at least 2 qualifying rounds in order to participate in the Final. Given the circumstances, the organization has decided to admit all teams to the Final this season, regardless of the number of games that have been played.

I bought a ticket for the qualifying round on 29-03, now what?

Tickets purchased for the Preliminary Round on March 29 will remain valid for the Final on June 7. You do not need to do anything yourself. Your name will be placed on a guest list which will be checked at the door and access to the event will be granted.

We wish everyone lots of safety and health during this pandemic, and hope to see everyone on June 7th during the Final in the Effenaar!